Početna PODACI

PODACI

Auto Hrvatska Autoservisi d.o.o.
Radnička cesta 182
10000 Zagreb
Tel. 01 6449 888
Fax. 01 6167 767
E-mail. ah-autoservisi@autohrvatska.hr

Uprava Društva: Mario Musa
Temeljni kapital: 5.000.000,00 kn
Upisan u Registar trgovačkog suda u Zagrebu
OIB: 77313259738
MBS: 2942887
IBAN:  HR61 2360 0001 1023 1299 5 SWIFT ZABA HR2X
ŽIRO-RAČUN: 2360000-1102312995

Anketa

Koja riječ najbolje opisuje uslugu u AH Servisu?

Rezultati

Katalog svih modela guma

Novosti