Početna Novosti Dryden d.o.o. pripojen Poslovnoj grupi Auto Hrvatska

Dryden d.o.o. pripojen Poslovnoj grupi Auto Hrvatska

snovni podaci
Dryden d.o.o. posluje preko mreže prodajno servisnih centara smještenih na 17 lokacija u Hrvatskoj.  Zastupnik je i distributer za gume Toyo, Continental, Barum, Marangoni i Record i felge BBS u Republici Hrvatskoj. Na četiri lokacije ( u Zagrebu, Slavonskom Brodu, Osijeku i Iloku ) radi u vlastitim prostorima. Zapošljava oko 130 zaposlenika. Dosadašnji razvoj je temeljen na razvoju maloprodajne mreže brzih servisa s velikim udjelom guma u ponudi. Udjel na tržištu je oko 13%, a oko 70%  prodaje se ostvaruje direktnom ugradnjom. Dosadašnji vlasnik je ujedno i direktor društva. Direktor upravlja društvom uz pomoć regionalnih voditelja. Svaki prodajno servisni centar ima voditelja, razrađen način praćenja produktivnosti zaposlenika i nagrađivanje prema ostvarenim rezultatima. www.dryden.hr

Komercijalni razlozi pripajanja
Poslovna grupa AUTO HRVATSKA će pripajanjem društva Dryden d.o.o. ubrzati ostvarenje strateških ciljeva u planu razvoja za period od 2003. do 2007. godine. Društvo Dryden d.o.o. ima razvijenu mrežu servisa koji će se vrlo brzo prilagoditi modelu tzv. brzih servisa u kojima će se, osim guma, nuditi i kompletan asortiman usluga i rezervnih dijelova. Nakon pripajanja društva Dryden, ukupno učešće poslovne grupe u tom segmentu će biti preko 25%.

Ciljevi
Nakon promjene vlasničke strukture i promjene direktora društva, kratkoročni ciljevi su vezani uz konsolidaciju i osiguranje kontinuiteta u poslovanju. Već u 2006. godini je planirano ostvariti pozitivan rezultat temeljen na brzoj transformaciji u plasmanu ostalih roba i usluga u servisima. Nakon što se izradi detaljan pregled stanja na postojećim lokacijama i nakon konsolidacije poslovanja uslijedit će planovi za budući razvitak i povećanje servisne mreže.

Nova uprava
Uprava društva AUTO HRVATSKA d.d. će imenovati Bojana Kuščevića, dosadašnjeg direktora društva AH-Auto dijelovi d.o.o., za novog direktora društva Dryden d.o.o. Dosadašnji vlasnik će imati funkciju savjetnika društva.

Anketa

Koja riječ najbolje opisuje uslugu u AH Servisu?

Rezultati

Katalog svih modela guma

Novosti